https://orinoquia.unillanos.edu.co/index.php/orinoquia/issue/feed Orinoquia 2023-08-25T08:24:10-05:00 Víctor Mauricio Medina Robles [email protected] Open Journal Systems <p><strong>Revista Orinoquia,</strong> Publicación de la Dirección General de Investigaciones, destinada a la divulgación de Información Científica y Tecnológica relacionada con diversas disciplinas. </p> <p><strong>ISSN en Línea: </strong>2011-2629</p> <p><strong>ISSN Impreso: </strong>0121-3709</p> <p><strong>DOI</strong>:<a href="https://doi.org/10.22579/issn.2011-2629" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.22579/issn.2011-2629</a></p>